Articles

Personal Taste / Gaeinui chwihyang (2010)

Bad Girls / Nu Hai Huai Huai (2012)

Love at seventh sight / Qi tian ai shang ni (2009)

Sunny Happiness / Xin Fu Zui Qing Tian (2011)

Marry Me ! / Let's Get Married (2006)

Calling for love ou Calling big star (2009)

New Perfect Two / Xin tiang sheng yi dui (2012)

Why Why Love / Huan Huan Ai (2007)

Love You 10,000 Years (2010)

Devil Beside You / Èmó zài shēnbiān (2005)

Sweet Relationship / Mei Wei Guan Xi (2007)